künc-bucaq

künc-bucaq
is.
1. Bax künc. Otağın fərşi çoxdan bəri süpürülməmişdi: küncbucağı, tavanı hörümçək toru basmışdı. M. S. O.. <Xalıqverdi:> Mitillərimin hamısını söküb, küncü-bucağı qazıq-qazıq eləyibsiniz. Ə. Vəl..
2. məc. Gizlin, nəzərə çarpmayan, xəlvət, dalda yer mənasında. Künc-bucağı axtarmaq. Küncdə-bucaqda gizlənmək. – <Hümmət:> Küncdə-bucaqda danışmaq arvad işidir, – deyə, astadan gileylənə-gileylənə eyvana çıxdı. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bucaq — is. 1. Bir şeyin iki daxili tərəfinin birləşdiyi yer; künc, guşə. Dilşad ceyran kimi ürkərək otağın bucağına qısıldı. M. S. O.. Bizdən əvvəl böyük qardaşım yük altında bir bucağa sığınmış quşu qaldırıb: – Tutdum, kəklikdir, – dedi. A. Ş.. // məc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • künc — is. <fars.> Bucaq, guşə. Şkafın küncü. Küncə çəkilmək. – Arvad ələyi gətirəndən sonra Qurban oturdu otağın bir küncündə və başladı gəci ələməyə. C. M.. Məhbuslar qorxularından küncə qısılırlar. Ü. H.. Qalaca küncünə qısılan şahın; Xalqı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • künc — f. bucaq, guşə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • guşə — is. <fars.> 1. Künc, bucaq. Otağın guşəsi. – Onlar uçuq toyuq hinini palçıqlayır və həyətin bir guşəsinə yapılmış təzəkləri qalağa yığırdılar. M. İ.. <Səlim> başqa bir guşəyə yeridi. B. Bayramov. // Tin, künc. Binanın guşəsi. Guşə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küç-künar — (Şamaxı) künc bucaq. – Arvad itirdiyi qeyçidən ötəri öyün elliy küç künarın axtardi, tapa bilmədi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tüb — (Zaqatala) künc, bucaq. – Əlinin barısının tübi təzədi; – Evin tübi uçub …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zaviyə — ə. bucaq, guşə, künc; 2) tin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • guşə — f. 1) bucaq; 2) künc; 3) uc, kənar; 4) bir şeyin iti tərəfi; tini; 5) dalda yer; sığınacaq; 6) az, bir az, azacıq; 7) kasıb ev. Guşei çeşm 1) göz bucağı; 2) gözaltı baxma, nəzər salma; 3) m. mərhəmət, iltilaf; guşei izlət tənhalıq yeri; guşei… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • uc — is. 1. Bir şeyin sivri, şiş, nazik, batıcı tərəfi, kənarı. İynənin ucu. Mıxın ucu. Süngünün ucu. – Bekar yabanın ucunda bir çəngə alovlu tikan götürüb, bayraq kimi göyə qaldırmışdı. M. C.. Səlim qələmin ucunu akta söykəyib oğluna dik baxdı. B.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zaviyə — is. <ər.> klas. 1. Bucaq, künc, guşə. Bundan əlavə, cəhənnəmdə qırx zaviyə var və hər zaviyədə bir ilan var və hər ilanın qarnında üç yüz otuz əqrəb var. M. F. A.. 2. Zahidin ibadətlə məşğul olmaq üçün çəkildiyi tənha yer, təkyə, hücrə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”